Elita Elita

Cestovní náhrady podle Zákoníku práce od 1.1.2016 s komentářem a příklady

Cestovní náhrady podle Zákoníku práce od 1.1.2016 s komentářem a příklady

Autor: Eva Hofmannová
Vydavateľstvo: ANAG
Katalógové číslo: 720015
 
Dostupnosť: na sklade
14,05 €

Strážiť dostupnosť (Pri zmene stavu dostupnosti Vás budeme informovať e-mailom.)
Informujte ma o zmene tovaru
Názov tovaru:   Cestovní náhrady podle Zákoníku práce od 1.1.2016 s komentářem a příklady
Email:  
  antiSpam [nový kód]
   
   

Popis Cestovní náhrady podle Zákoníku práce od 1.1.2016 s komentářem a příklady

Přehledně rozebírá všechny legislativní změny v oblasti cestovních náhrad pro rok 2016S účinností od 1. října 2015 byla zákonem č. 205/2015 Sb. v části sedmé zákoníku práce mimo jiné provedena legislativně-technická úprava pro poskytování kapesného při zahraniční pracovní cestě. Tato změna je upřesněním postupu pro zaměstnavatele při určení výše kapesného. Výdaje vynaložené zaměstnancem v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele jsou podle zákonné úpravy hrazeny zaměstnavatelem a výkon této činnosti je prováděn na základě odpovědnosti zaměstnavatele. Tato základní filozofie, ze které zákoník práce vychází, je jednou z hlavních zásad, kterou pracovněprávní norma obsahuje.Připomíná důležité změny související s rekodifikací soukromého právaS nabytím účinnosti nového občanského zákoníku byla vyžadována úprava řady zákonných norem. Tato změna je zapracovaná v zákoně č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. V části šedesáté sedmé jezpracována úprava zákoníku práce.Zákonné úpravy jednotlivých paragrafů, které předcházejí části sedmé zákoníku práce, mají přímou návaznost na tuto část, v níž jsou zaměstnancům stanovena pravidla a podmínky, na základě kterých jsou jim poskytovány cestovní náhrady. Pro správnou aplikacičásti sedmé zákoníku práce je nezbytné seznámit se se všemi navazujícími paragrafy, které mají přímou návaznost na oblast, podle níž jsou cestovní náhrady poskytovány.Důležitost správného porozumění problematice cestovních náhradI nadále je nezbytné se zaměřovat na úspory u zaměstnavatelů ve všech jejich činnostech, a to i v oblasti týkající se poskytování cestovních náhrad. Proto je potřeba plně využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování těchto výdajů v co nejvyšší míře do daňově uznatelných nákladů.Výklad pomocí praktických návodných příkladůZvýšená pozornost je v publikaci věnovaná také změnám týkajícím se místa pravidelného pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad. Na jednotlivých příkladech je v publikaci formou dotazů a odpovědí demonstrován zákonný postup pro zaměstnavatele tak, aby nedocházelo k nesprávnému účtování a byly poskytovány všechny cestovní náhrady, které určuje zákonná úprava, a současně aby nedocházelo k nezákonnému postupu. Rovněž pomocí praktických příkladů se čtenář dozví, jaké jsou daňově uznatelné výdaje a z čeho je nezbytné odvést daň a platby pojistného.Vybrané příklady jsou zaměřeny rovněž na promlčecí lhůty pro uplatnění práva zaměstnance na cestovní náhrady s odkazem na občanský zákoník (např. právní úkony, neplatnost, obecná promlčecí lhůta, náhrada škody atd.). Další příklady řeší mj. i sledovanou problematiku v oblasti školství.Něco navícPozornost je věnována rovněž různým výkladům, které nejsou v souladu se zákoníkem práce, a uživatelům je doporučen správný postup při řešení sledované problematiky. Předmětem řešení jsou také možnosti pro poskytování cestovních náhrad i v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich poskytování sjednáno s odkazem na zákoník práce, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis.Obsahuje aktuální znění vybraných souvisejících ustanoveníNové prováděcí předpisy platné pro rok 2016, včetně úplného znění části sedmé zákoníku práce a na něj navazujících paragrafů, jsou součástí této publikace.

Charakteristika knihy

Väzba: mäkká
Počet strán: 248
ISBN: 978-80-7263-988-5
Autor: Eva Hofmannová
Vydanie: 10
Rok vydania: 2016
Jazyk: český
Formát: A5

Edícia práce, mzdy, pojištění

Táto funkcia je prístupná len prihláseným užívateľom. Prosím prihláste sa pomocou vášho prihlasovacieho mena a hesla.

Ak nevlastníte prihlasovacie meno a heslo, tak sa prosím zaregistruje