Elita Elita

Právnické knihy

ÚvodPRÁVO

Kategória právo je venovaná predovšetkým pre právnické a advokátske kancelárie. Oblasť právnej problematiky sa zameriava na slovenskú i českú produkciu právnickej literatúry, od vydavateľov C. H. Beck, Wolsters Kluwer, Leges, Linde, či Eurokódex. Nájdete tu publikácie venujúce sa jednotlivým právnickým oblastiam, ale aj historické právnické knižky v ktorých sa dozviete množstvo informácií o niekdajších zákonoch. Túto kategóriu ocenia právnici, advokáti, ako aj študenti práva, ktorí tu nájdu knižné tituly dôležité pre ich vzdelanie a odbornosť. Naše kníhkupectvo je zamerané na oblasť práva a našou snahou je zabezpečiť každý titul z tejto oblasti dostupný na českom a slovenskom trhu. V prípade, že hľadáte publikáciu, ktorá sa nenachádza v tejto kategórii neváhajte nás kontaktovať.

Zobrazené produkty 1 - 20 z celkových 2397
Zobraziť stranu: 1 2 3 ... 120  
 
Bytové družstevnictví

Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje.Meritum práce spočívá...

49,50 €
   
 
Civilný mimosporový poriadok. Komentár c

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár...

119,- €
   
 
Daňový řád - komentář 3.v.

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let....

80,50 €
   
 
Daňový sprievodca s komentárom 2017

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov Zákon o DPH Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice Zákon o...

8,- €
   
 
Finančné sprostredkovanie - Ako podnikať legálne

Publikácia ponúka ucelený pohľad na právnu úpravu finančného sprostredkovania. Podrobne rozoberá znenie zákona o finančnom...

14,90 €
   
 
Insolvenční právo - 2. vydání

Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje...

38,20 €
   
 
Instituty českého mezinárodního práva soukromého

V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a...

20,20 €
   
 
Kniha elektronickej registračnej pokladnice 2018

Nový typ Knihy elektronickej registračnej pokladnice v tvrdej väzbe. Kniha elektronickej registračnej pokladnice je podľa...

5,99 €
   
 
Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

Publikácia predstavuje sumár najdôležitejších rozhodnutí súdnych, arbitrážnych a iných medzinárodných orgánov v slovenskom jazyku. Skladá...

19,- €
   
 
Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov

Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových...

33,- €
   
 
NZ o konkurze a reštrukturalizácii 2017

Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 7/2005...

3,40 €
   
 
NZ trestný poriadok 2017

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 301/2005 Z.Z. Z 24....

3,95 €
   
 
NZ trestný zákon 2017

Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 300/2005 Z.Z. TRESTNÝ ZÁKON...

3,40 €
   
 
Občanský zákoník. Komentář

První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“...

230,- €
   
 
Příkazní smlouva

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku....

10,40 €
   
 
Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia

Právo sociálneho zabezpečenia ako jadro sociálnej politiky je jedným z najmladších právnych odvetví v Slovenskej...

17,- €
   
 
Spoveď starého eštebáka

Strastiplný skutočný príbeh autora, ktorého v čase podnikania najskôr oklamal, potom podviedol a nakoniec okradol...

7,50 €
   
 
Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v...

138,90 €
   
 
Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1....

44,60 €
   
Na stranu: produktov.
Zobraziť stranu: 1 2 3 ... 120