Elita Elita

Knihy - Správne, katastrálne a pozemkové právo, bývanie

Úvod PRÁVOSprávne, katastrálne a pozemkové právo, bývanie
Zobrazené produkty 1 - 16 z celkových 16
Bydlení ve vlastním bytě

V předkládané publikaci nalezne čtenář odpovědi na otázky právního režimu bytu, který občan vlastní. Především...

20,60 €
   
Evropské správní právo

V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo – Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku...

18,22 €
   
Katastr a nemovitosti 2.v.

Již druhé, aktualizované vydání publikace poskytuje čtenáři obraz o celé šíři problémů vztahujících se k...

25,98 €
   
Katastr a nemovitosti 2.v.

Již druhé, aktualizované vydání publikace poskytuje čtenáři obraz o celé šíři problémů vztahujících se k...

25,98 €
   
Katastrální zákon - Komentář

Nový katastrální zákon významným způsobem mění definice nemovité věci přijetím zásady superficies solo cedit, podle...

33,60 €
   
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku - Komentář § 2201-2357

Popis Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357 :Nový občanský zákoník přináší...

40,95 €
   
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku - Komentář § 2201-2357

Nový občanský zákoník přináší podrobnou právní úpravu institutu pachtu, jehož typickým znakem, který jej odlišuje...

40,95 €
   
Ochranná a bezpečnostní pásma

Popis Ochranná a bezpečnostní pásma :Publikace se věnuje omezením vlastnického práva k nemovitým věcem plynoucím...

20,66 €
   
Ochranná a bezpečnostní pásma

Publikace se věnuje omezením vlastnického práva k nemovitým věcem plynoucím z existence ochranných a bezpečnostních...

20,66 €
   
Soudní řád správní - komentář 1. vydání

Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním i v zákonu o...

71,89 €
   
Vzory úkonů a podaní podle nového správního řádu Komentované vzory

Publikace obsahuje soubor vzorů rozhodnutí, usnesení a dalších úkonů správních orgánů podle nového správního řádu,...

24,70 €
   
Základy odpovědnosti za správní delikty

Publikace obsahuje podrobnou analýzu problémů uplatňování odpovědnosti za správní delikty, která dosud v novější literatuře...

31,45 €
   
Základy správního práva trestního

Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje totiž komplexní přehled jednoho...

21,80 €
   
Zákon o finančním arbitrovi. Komentář

Komentář k zákonu o finančním arbitrovi podává výklad k poměrně novému institutu pro mimosoudní řešení...

17,22 €
   
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor komentář 3.v.

Komentář k zákonu o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve svém třetím vydání je vedle...

40,66 €
   
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení komentář

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona o přestupcích. Je v něm zohledňována související...

45,30 €
   
Na stranu: produktov.