Elita Elita

Civilný sporový poriadok. Komentár

ÚvodPRIPRAVOVANE NOVINKY
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorého členovia sú uznávanými odborníkmi v oblasti civilného práva s bohatými skúsenosťami nielen v právnej teórii, ale aj v praxi. V neposlednom rade ide o členov rekodifikačnej komisie, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe nových procesných kódexov.
Komentár obsahuje prehľadne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a je doplnený o bohatú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou tohto procesného kódexu. 
Vzhľadom na význam komentovaného predpisu, komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.

Kolektiv autorů

Ondrej BlažoMichal CenknerTomáš ČentíkLadislav DuditšMichal ĎurišMarián FečíkAnita FilováKatarína GeškováJuraj GyárfášJuraj HamuľákAlexandra KotrecováPeter MolnárMária NovákováĽubomír PagáčFrantišek SedlačkoPeter StrapáčRobert ŠorlBianka TkáčováRadka Zahradníková

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty.