Elita Elita

O nás

ÚvodO nás

Kníhkupectvo ELITA pôsobí  na slovenskom knižnom trhu viac ako  20 rokov. Od svojho vzniku na jeseň 1990 si dalo za cieľ postupne sa vyprofilovať do podoby špecializovaného odborného kníhkupectva zameraného na oblasť ekonómie a práva, čo dosiahlo niekoľko mesiacov po jeho vzniku. A tak po celú dobu svojej existencie bojuje o priazeň odbornej verejnosti ponukou odborných učebníc, monografií, metodických príručiek, úplných znení zákonov a ich komentárov, vedeckých a populárno-náučných publikácií. V tejto činnosti zabezpečuje ponuku takmer všetkých súčasných vydavateľov ekonomickej a právnickej literatúry slovenskej a českej proveniencie. Z tohto hľadiska predstavuje kníhkupectvo ELITA subjekt najkomplexnejšiej ponuky ekonomickej a právnej literatúry a spolu s distribučným odborom Vydavateľského domu ELITA spol. s r.o.dosiahlo i dominantné postavenie na slovenskom trhu distribútorov a predajcov odbornej ekonomickej a právnej literatúry.

 

Našimi odberateľmi sú ústredné štátne orgány, vedecko-výskumné pracoviská, vysokoškolské knižnice, renomované advokátske kancelárie, známe podnikateľské subjekty, orgány miestnej samosprávy, obce, verejné knižnice a v neposlednom rade i organizácie tretieho sektora a ďaľšie mimovládne inštitúcie. Zo zahraničných odberateľov treba uviesť predovšetkým informačné a knižné centrum Rady Európy, národné knižnice  západoeurópskyćh krajín, a univerzitné knižnice vo Francúzsku, Veľkej Británie, Rakúska, USA a ďaľších. Naše prevádzky v priamom predaji , ako i v e-schope navštevuju pracovníci hospodárskej praxe, vedecko-výskumní pracovníci, vysokoškolskí učitelia a študenti, právnici, advokáti, notári, sudcovia, pracovníci prokuratúry, polície, kriminalisti, vyšetrovatelia, auditori a účtovníci, pracovníci ekonomických útvarov podnikateľských subjektov , maturanti a stredoškolskí profesori a ďalší.

 

Prevádzkovateľom virtuálnej a všetkých ďaľších predajní ekonomickej a právnickej literatúry značky ELITA je Vydavateľský dom ELITA spol. s r.o. , ktorý plynule nadviazal na predchádzajúcich prevádzkovateľov Vydavateľstvo ELITA spol. s r.o. a Nakladateľstvo ELITA spol. s r.o. a to nielen z hľadiska transformácie vlastníckych pomerov, ale predovšetkým z hľadiska komplexnejšiej profilácie vydavateľských a distribučných aktivít pod registračnou značkou „ELITA“ (pôvodne ekomomická literarna agentúra).

 

 

ELITA  sa teší z vašej priazne.

 

 

Centrálna predajňa ELITAInteriér centrálnej predajne