Elita Elita

Wolters Kluwer

ÚvodVítajte
Zobrazené produkty 1 - 20 z celkových 121
Zobraziť stranu: 1 2 3 ... 7  
Akulturačné štúdie pre ekonómov - Kultúrne odlišnosti medzinárodného pracovného prostredia

Učebnica sa venuje výzve vzdelávania v 21. storočí, ktoré predstavuje tvorbu takého edukačného prostredia, v...

8,50 €
   
Antidiskriminační zákon - Komentář

"Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu, že lidé se rodí...

31,50 €
   
Corporate governance

V rámci rekodifikace soukromého práva v České republice došlo k řadě významných změn, mimo jiné...

14,55 €
   
 
Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol...

15,20 €
   
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848) 2. doplnené a prepracované vydanie

Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú národnoštátoprávnu históriu...

12,- €
   
Diplomatické a konzulárne právo

V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú republiku...

19,90 €
   
Ekonómia (VSMEVS) - 2.vyd

Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V...

17,- €
   
 
Ekonomie a ekonomika 5.v

Cílem učebnice je podat ucelený výklad ekonomie, pozornost je proto věnována nejdůležitějším otázkám mikroekonomie, makroekonomie...

28,70 €
   
 
Európska únia na križovatke - postrehy a inšpirujúce riešenia

Prínos monografie má viac aspektov. Predovšetkým prekonáva neúplný a často až fragmentovaný prístup k integračnému...

18,99 €
   
Financie

Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave...

22,- €
   
Finančné dejiny Európy (história peňažníctva, bankovníctva a zdanenia)

Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o...

19,90 €
   
Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike

Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu....

9,50 €
   
 
Institucionální aspekty regulace médií

Kniha je rozdělena na dvě části. Tématem první části jsou nezávislé regulační orgány, konkrétně regulační...

16,50 €
   
Na stranu: produktov.
Zobraziť stranu: 1 2 3 ... 7